اگر از دستگاه کپی برای کپی کردن اسناد و مدارک سیاه سفید با استفاده از تونر مشکی می توانید به میزان قابل توجهی در هزینه هایتان صرفه جوهی کنید اما اگر از دستگاهتان برای کپی اسناد رنگی استفاده می کنید پیشنهاد می کنماز سایت ما دین کنید,سایتی پر از از تونر های رنگی و سیاه در مدل هایی با تنوع بالا و قیمت مناسب.در ضمن سایت کارتریج کاران داری ضمانت 10 می باشد که در صورت نارضایتی از محصول می توانید محصول را عودت بدهید