زیرمانیتوری یکی از پرکاربرد ترین ابزار هایی است که برای تنظیم ارتفاع مورد استفاده قرار می گیرد.زیر مانیتوری ها در انواع مختلف قابل تنظیم دارای کشو و در برند های مختلف در بازار موجود است که با توجه به کاربرد و محل قرار گیری در فروشگاه ها ، بانک ها ، موسسات و… انتخاب می شود.